Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri tiap-tiap individu laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan cocok syarat-syarat yang ditetapkan. Berkata Ibnul Atsir: “Zakat fitrah (fithr) adalah untuk mensucikan badan” (An Nihayah 2:307) Berkata […]

Read More →